Δημοσιεύσεις Ερευνητών από την Ελλάδα

 • Lyberaki, A. and Tinios, Pl., 2005, Poverty and Social Exclusion: a new approach to an old issue, in A. Börsch-Supan, A. Brugiavini, H. Jurges, J. Mackenbach, J. Siegrist and G. Weber (eds) Health Ageing and Retirement in Europe: First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Mannheim.

 • Lyberaki, A., Tinios, Pl. and Papadoudis, G., 2005, Family cohesion and socioeconomic status: A preliminary investigation. Paper presented in SHARE Lund Conference, September 2005.

 • Lyberaki, A. and Tinios, Pl., 2006, Poverty and Social Exclusion. Paper presented in AMANDA Final Conference: Lessons from SHARE Wave 1, Como, Italy, February 2006.

 • Verropoulou, G. and Tsimbos, C., 2007, Socio-Demographic and Health-Related Factors Affecting Depression of the Greek Population in Later Life: an Analysis Using SHARE Data . European Journal of Ageing 4(3): 171-81

 • Lyberaki, A., 2008, “Deae ex Machina”: migrant women, care work and women’s employment in Greece. Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSE Paper No 20, London School of Economics.

 • Lyberaki, A. and Tinios, Pl., 2008, Poverty and Persistent Poverty: Adding Dynamics to Familiar Findings, in A. Borsch-Supan, A. Brugiavini, H. Jurges, A. Kapteyn, J. Mackenbach, J. Siegrist and G. Weber (eds) Health Ageing and Retirement in Europe (2004-2007): Starting the Longitudinal Dimension. Mannheim.

 • Lyberaki, A. and Tinios, Pl., 2009, The social and economic effects of deterioration in health: Direct evidence from a European panel survey. Paper presented in PHOENIX conference, Athens, February 2009.

 • Tabassum, F., Verropoulou, G., Tsimbos, C., Gjonca, E and Breeze, E., 2009, Socioeconomic Inequalities in Physical Functioning: a Comparative Study of English and Greek Elderly Males. Ageing and Society, 29 , 1123-1140.

 • Tinios Pl. and Georgiadis Th., 2009, Modelling Outcomes and Behaviour of Persons Aged 50+ in Europe: How Much Does Persistent Poverty Explain in Addition to Current Income? Paper Presented at the Second Belgian SHARE Conference, Universities of Antwerp and Liege, Brussel, May 2009.

 • Tinios Pl. and Georgiadis Th., 2009, Is poverty more than just low income? The effect of poverty on health of older people in Europe. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής: Πρακτικά Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Νοέμβριος 2009.

 • Tsimbos, C. (2009) An Assessment of Socio-Economic Inequalities in Health Among Elderly in Greece, Italy and Spain. International Journal of Public Health, 55, 5-15.

 • Tsimbos, C. and Verropoulou G., 2009, A Multivariate Analysis of Factors Associated with Physical Functioning Limitations in the Greek Elderly Population. Journal of Statistics and Management Systems 11(6): 1161-80.

 • Verropoulou G., 2009, Key Elements Composing Self-Rated Health in Older Adults: A Comparative Study of 11 European Countries. European Journal of Ageing 6(3): 213-26.

 • Lyberaki, A. and Tinios, Pl., 2010, The social and economic effects of deterioration in health: ‘Naked-eye’ evidence from a European panel survey, Hygiea Internationalis, (forthcoming).

 • Tinios, Pl, Lyberaki, A. and Georgiadis, Th., 2010, Explaining persistent poverty in SHARE. Does the past play a role? Paper presented at SHARELIFE First Results Book Meeting, Paris, March 2010.

 • Lyberaki, A., Tinios, Pl. and Papadoudis, G., 2010, A-typical work patterns of women in Europe: what can we learn from SHARELIFE? Paper presented at SHARELIFE First Results Book Meeting, Paris, March 2010.

 • Λυμπεράκη, Α. και Τήνιος, Πλ., 2008, Η προσφορά και η ζήτηση αλληλεγγύης στην πράξη: Συγκριτική μικροοικονομική ανάλυση πρακτικών φροντίδας από και προς άτομα άνω των 50 ετών στην Ευρώπη. Εισήγηση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνική Μεταρρύθμιση και Αλλαγές στο Μείγμα Δημόσιου-Ιδιωτικού στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα Οκτώβριος 2008.

 • Λυμπεράκη, Α., Τήνιος, Πλ. και Φιλαλήθης, Τ. επιμ., 2009, ‘Ζωή 50+: Υγεία, γήρανση και σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη’, εκδ. Κριτική.

 • Λυμπεράκη, Α., 2009, Φύλο, Μετανάστευση και το χάσμα φροντίδας, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Άνοιξη 2009, τόμος 4, τεύχος 1.

 • Λυμπεράκη, Α., 2009, Πολυδιάστατες ανισότητες και το χάσμα των φύλων μετά την ηλικία των 50: συγκριτικές επιδόσεις της Ελλάδας. Εισήγηση στο Συνέδριο «Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.

 • Παπαδούδης, Γ., 2009, Εισοδηματική ανισότητα και γήρανση: διερευνώντας τρεις κατηγορίες συνταξιούχων με βάση την προηγούμενη απασχόληση. Εισήγηση στο Συνέδριο «Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.

 • Laferrère, Α. και Τήνιος, Πλ., 2009, Η γεωγραφία της διαγενεακής ανισότητας και η κατοικία: Ελλάδα και Ευρώπη. Εισήγηση στο Συνέδριο «Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.

 • Γεωργιάδης, Θ., 2010, Μοναχικοί ηλικιωμένοι στην Ευρώπη: Πού και Πόσο φαίνεται η απουσία της «οικογενειακής αλληλεγγύης»; Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου.

 • Λαμπρέλλη, Δ., 2010, Πόσο κοστίζει η υγεία στους ηλικιωμένους; Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου.

 • Λυμπεράκη, Α., 2010, Γυναίκες και εργασία: ανασκόπηση και νέες προοπτικές. Εισήγηση στην ημερίδα «Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις», Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα, Μάρτιος 2010.

 • Λυμπεράκη, Α., 2010, Πώς δημιουργείται και ποια η χρησιμότητα για ένα δίκτυο χρηστών του SHARE στην Ελλάδα; Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου.

 • Παπαδούδης, Γ., 2010, Εργασιακό παρελθόν και κατάσταση υγείας των ατόμων ηλικίας 80+ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου.

 • Τήνιος, Πλ., 2010, Τι είναι η έρευνα SHARE, ποιοι την χρησιμοποιούν, πώς και γιατί; Οδηγός προς Ναυτιλομένους. Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου.

 • Φιλαλήθης, Τ. και Κομνηνός, Γ., 2010, Η ευπάθεια στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που την επηρεάζουν και οι συνέπειές τους στην πολιτική υγείας. Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου.

 • Laferrère, Α., Τήνιος, Πλ. και Γεωργιάδης, Θ., 2010, H γεωγραφία της διαγενεακής ανισότητας και η Κατοικία: Ελλάδα και Ευρώπη. Στο ‘Κοινωνιολογία και Γεωγραφία στην εποχή της κρίσης’ εκδ. Ελληνικά Γράμματα (υπό έκδοση).