Ελληνικό

 

Τα ελληνικά ερωτηματολόγια του πρώτου κύματος της έρευνας SHARE είναι τα ακόλουθα: