Για όλες τις Χώρες

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

“Οι βόρειο-Ευρωπαίοι είναι περισσότερο υγιείς και πιο πλούσιοι αλλά οι άνθρωποι στο Νότο ζουν περισσότερο,” σημειώνει ο Καθηγητής Axel Börsch-Supan, ο κεντρικός συντονιστής της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe ή SHARE). “Υπάρχει μια ξεκάθαρη απόκλιση μεταξύ Βορρά-Νότου σε σχέση με την υγεία και το εισόδημα: Τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα στο Βορρά βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και έχουν καλύτερη υγεία, αλλά κάτι τέτοιο δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχες διαφορές θνησιμότητας.”

Αυτό είναι ένα από τα πολλά νέα ευρήματα που φανερώνει η έρευνα. Με τη χρηματοδότηση από τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα, την Απασχόληση και την Οικονομία καθώς και από το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Γήρανση (ΗΠΑ) όπως και από ορισμένα εθνικά σχήματα, η SHARE παρέχει δεδομένα για τις συνθήκες ζωής περισσοτέρων από 30.000 ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες, από τη Σκανδιναβία μέχρι τη Μεσόγειο.

Για μια περιεκτική σύνοψη των ευρημάτων δείτε το δελτίου τύπου (Νοέμβριος 2008):

 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη SHARE, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο Αντιμετωπίζοντας τη Δημογραφική Πρόκληση – Η Έρευνα για τ5ην Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη