Χρηματοδότηση

Διεθνή Χρηματοδοτικά Σχήματα

Η συλλογή δεδομένων της SHARE έχει χρηματοδοτηθεί κατά κύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου του 5ου προγραμματικού πλαισίου (έργο QLK6-CT-2001- 00360 του θεματικού προγράμματος για την Ποιότητα Ζωής) και διαμέσου του   6ου προγραμματικού πλαισίου (έργο SHARE-I3, RII-CT-  2006-062193, και COMPARE, CIT5-CT-2005-028857). Πρόσθετη χρηματοδότηση αντλήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τη Γήρανση (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-4553-01 and OGHA 04-064, IAG BSR06-11, OGHA04-064).

Ευχαριστούμε, κατά αλφαβητική σειρά, την Giulia Amaducci, τον Hervé Pero, τον Ian Perry, τον Robert-Jan Smits, και την Maria Theofilatou από τη Γενική Διεύθυνση (DG) Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: Ερευνητικά Προγράμματα και Δυνατότητες για τη συνεχή υποστήριξή τους στη SHARE. Εκφράζουμε επίσης, τις ευχαριστίες μας για την υποστήριξη που δεχθήκαμε από τη Γενική Διεύθυνση (DG) Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, και Ίσων Ευκαιριών διαμέσου των Georg Fischer και Ruth Paserman, όπως και από τη Γενική Διεύθυνση (DG) Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων διαμέσου των Declan Costello και Bartosz Pzrywara.

Εθνικά Χρηματοδοτικά Σχήματα

Η συλλογή των δεδομένων του 1ου κύματος χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους στην Αυστρία (διαμέσου του Austrian Science Foundation, FWF), στο Βέλγιο (διαμέσου των Belgian Science Policy Administration, Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology στην Φλάνδρα), στη Γαλλία (διαμέσου των CNAM, CNAV, COR,  Drees, Dares, Caisse des Dépôts et Consignations, le Commissariat Général du Plan) και την Ελβετία (διαμέσου των OFES, DUMSC, HEC, UNIL). Η συλλογή δεδομένων για τη SHARE στο Ισραήλ χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τη Γήρανση (R21 AG025169), από το Γερμανο-Ισραηλινό Ίδρυμα για την Επιστημονική Έρευνα και την Ανάπτυξη (G.I.F.), και από το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης του Ισραήλ.