Πρόσβαση στα Δεδομένα

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα διαμέσου της ιστοσελίδας του CentERdata κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

Οι χρήστες θα πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση με την οποία διαβεβαιώνεται ότι σε καμία περίπτωση τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέρα από καθαρά επιστημονικούς. Σε περιπτώσεις που εγείρονται αμφιβολίες για το αν τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά επιστημονική έρευνα ή όχι, ο βασικός πραγματογνώμονας της SHARE (Axel Börsch-Supan) θα αποφασίσει εάν θα χορηγηθούν οι ειδικοί κωδικοί. Τα δεδομένα μπορούν να γίνουν διαθέσιμα μονάχα μετά τη λήψη ή την παραλαβή αυτών των εγγράφων, με mail ή fax (υπόψη Josette Janssen; διεύθυνση: CentERdata, Tilburg University, P.O. Box 90153, 5000 LE Tilburg, The Netherlands; e-mail: jjanssenuvt.nl; fax: +31 13 4662764). Οι απαιτούμενες φόρμες είναι διαθέσιμες από αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συνδέσμους. Μετά από αίτηση μπορεί να αποσταλεί και ένα αντίγραφο μέσω fax. Μετά την παραλαβή των υπογεγραμμένων εγγράφων θα λάβετε έναν κωδικό όνομα-χρήστη και ένα συνθηματικό κωδικό με τους οποίους θα ενεργοποιείται η πρόσβασή σας στα δεδομένα.

Οι χρήστες παρακαλούνται να παρέχουν παραπομπές σε όλες τις δημοσιεύσεις τους, που βασίζονται στα δεδομένα της SHARE, στη συντονιστική ομάδα της SHARE. Όταν μια δημοσίευση γράφεται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της SHARE, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μια άρνηση της κατοχής των δεδομένων και μια αναγνώριση της πηγής τους στην ακόλουθη μορφή:

“Αυτή η δημοσίευση χρησιμοποιεί δεδομένα από τα Κύματα 1 & 2 της SHARE, από το Δεκέμβριο του 2008. Η συλλογή δεδομένων της SHARE κατά το διάστημα 2004-2007 έχει χρηματοδοτηθεί πρωταρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) διαμέσου του 5ου και του 6ου προγραμματικού πλαισίου (αριθμοί έργων QLK6-CT-2001- 00360; RII-CT- 2006-062193; CIT5-CT-2005-028857). Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τη Γήρανση (U01 AG09740-13S2; P01 AG005842; P01 AG08291; P30 AG12815; Y1-AG-4553-01; OGHA 04-064; R21 AG025169) όπως και από διάφορες εθνικές πηγές επίσης αναγνωρίζεται (στο http://www.share-project.org παρέχεται ένας πλήρης κατάλογος των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων).”


Όταν νέες εκδόσεις γίνονται διαθέσιμες οι παραπάνω διαδικασίες disclaimer & acknowledgement συνεχίζουν να υφίστανται, εκτός από μια νέα παραπομπή για την ημερομηνία της έκδοσης.

Οι χρήστες των δεδομένων δεν θα πρέπει να παρέχουν αντίγραφα των δεδομένων σε άλλα άτομα. Οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα θα πρέπει να επικοινωνήσει με το απευθείας με το CentERdata ώστε να ζητήσει ένα αντίγραφο των δεδομένων χωρίς χρέωση.

Οι χρήστες των δεδομένων θα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηστών του έργου SHARE

Σε περίπτωση που εγείρεται αμφιβολία για το αν τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για καθαρά επιστημονική έρευνα ή όχι, ο βασικός πραγματογνώμονας της SHARE (Axel Börsch-Supan) θα αποφασίσει εάν θα ακυρωθούν οι ειδικοί κωδικοί πρόσβασης καθώς και εάν θα αναληφθούν νομικές δράσεις.