Θωμάς Γεωργιάδης,

Ερευνητής


Ο Θωμάς Γεωργιάδης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η διατριβή του εστιάζει σε θέματα ανάλυσης της φτώχειας. Φοίτησε (1999-2003) στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάπτυξη, στο Πανεπιστήμιο του Sussex.